Tổng Công ty Khánh Việt: Phấn đấu đạt doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng

Ngày 8-1, Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Năm 2021, Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục để ổn định tư tưởng của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa; chú trọng xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới giai đoạn 2025 - 2030 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Trong sản xuất kinh doanh, tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.515 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu khoảng 40,5 triệu USD. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm như: Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá; Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1, Cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp Trảng É 2; tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đúng theo tiến độ được phê duyệt.Đ.Lâm

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO KHÁNH HÒA