THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xí nghiệp may Khatoco Khánh Hòa

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166

Fax: 0258.3624 179

Email: mayktc@khatoco.com

Phòng hành chính nhân sự

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166 (Máy lẻ 122)

Phòng kinh doanh

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166 (Máy lẻ 123)

Phòng tạo mẫu

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166 (Máy lẻ 121)

Phòng kỹ thuật

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166 (Máy lẻ 124)

Xưởng may

Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.3624 166 (Máy lẻ 125)

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ ĐẾN XÍ NGHIỆP MAY

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới trước khi gửi.


Tên người gửi
Email
 
Số điện thoại
Chủ đề
Nội dung

Đường đến xí nghiệp may khatoco khánh hòa

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO KHÁNH HÒA