Giới thiệu Xí nghiệp May Khatoco

Xí nghiệp May Khatoco – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt
Địa chỉ: Lô NM1, Đường số 1, Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Lịch sử hình thành phát triển
Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, từ một xưởng may chỉ có gần 100 công nhân, đến nay đã phát triển thành Xí nghiệp với hơn 1.000 công nhân.
    - 1994
    Thành lập xưởng maytrực thuộc Tổng công ty Khánh Việt (tên gọi lúc đó là Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Khánh Hòa) với số lượng công nhângần 100 người.
    - 1996
    Chuyển xưởng sang vị trí mới với số lượng công nhân hơn 250 người.
    - 07/2002
    Cùng với sự thay đổi tên gọi và mô hình hoạt động của đơn vị chủ quản từ Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Khánh Hòa thành Tổng công ty Khánh Việt,hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con,Xưởng May Khatoco được đổi tên thành Xí nghiệp May Khatoco.
    - 2016
    Chuyển địa điểm ra Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
Thành tích
- Nhiều năm liền được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013
- Thương hiệu quốc gia 2016

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO KHÁNH HÒA