Loại sản phẩm
ÁO SƠ MI NAM TAY DÀI KẺ SỌC

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu vải 25% Modal, 25% Cotton, 50% Polyester


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO KHÁNH HÒA